Từ vựng chủ đề: Thiết bị quay chụp

29 /102016

Từ vựng chủ đề: Thiết bị quay chụp

video camera /’vɪdiəʊ ‘kæmrə/ máy quay phim

minicam /’mɪnɪkæm/ máy quay phim mini

VCR (video cassette recorder) /’viːsiː’ɑːr/ đầu máy video

photography /’fəʊtəgrɑːfi/ nhiếp ảnh

lens  /lenz/ ống kính

flash /flæʃ/ đèn nháy

camera /’kæmrə/ máy ảnh

tripod /’traɪpɒd/ giá ba chân

(roll of) film /fɪlm/ (cuộn) phim dùng cho máy ảnh

slide projector /slaɪd prə’dʒektər/ máy chiếu dùng phim

screen /skriːn/ màn hình

film /fɪlm/ phim (dùng cho máy chiếu phim)

movie camera /’muːvi ‘kæmrə/ máy quay phim

projector /prə’dʒektər/ máy chiếu

(reel of) file /faɪl/ (cuộn) phim dùng cho máy quay phim

turntable /’tɜːn’teɪbl/ máy quay đĩa hát

cartridge needle /’kɑːtrɪdʒ ‘niːdl/ kim đọc đĩa

receiver /rɪ’siːvər/ máy thu

cassette deck /kə’set dek/ đầu đọc băng đài

speaker /’spiːkər/ loa

cassette player /kə’set ‘pleɪər/ đài quay băng

cassette /kə’set/ băng đài

compact disc (CD) /kəm’pækt dɪsk/ đĩa thu âm (CD)

compact disc player /kəm’pækt dɪsk ‘pleɪər/ đầu đĩa

headphones /’hedfəʊnz/ tai nghe

walkman /’wɔːkmən/ máy nghe nhạc mini có thể mang theo người

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

If you’re using a video camera that also takes photos, the USB connection on your device might only be designed for importing still images.

Nếu bạn đang sử dụng một máy quay phim có thể chụp ảnh, thì cổng kết nối USB trên thiết bị có thể chỉ được thiết kế để nhập hình ảnh chụp mà thôi.

With the right lens, perfect photos are at your fingertips.

Với ông kính chuẩn, thì những bức hình hoàn hảo là nằm trong tầm tay của bạn.

Traveler tripods are designed for globe-trotting photographers who require the ultimate lightweight, extremely compact tripod with professional performance.

Giá đỡ ba chân cho người du lịch được thiết kế cho các nhiếp ảnh gia chu du khắp nơi trên thế giới, những người có nhu cầu về chân giá đỡ phải nhẹ, cực nhỏ gọn tối ưu với hiệu quả chuyên nghiệp.

It’s not just senior citizens who dig the sound of analog audio recordings, recent increases in vinyl record sales suggest that younger listeners are discovering turntables and the clarity of sound that they offer.

Không chỉ những người lớn tuổi mới lục tìm thứ âm thanh từ các bản thu âm analog (kỹ thuật ghi âm tương tự do những rung động liên tục), sự gia tăng gần đây của doanh thu các địa thu âm nhựa vinyl cho thấy những người nghe nhạc trẻ tuổi hơn đã nhận ra máy nghe nhạc quay đĩa và âm thanh trong veo phát ra từ những chiếc máy này.

I had my headphones on so I didn’t hear Tom enter the room.

Tôi đeo tai nghe vì thế tôi đã không nghe thấy tiếng Tom bước vào phòng

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE