Nguyen Tho

Thư viện download

 

 01. Đề Số 1 & 2. Vui lòng tải 

 02. P32 - P81 - Nghe LongMan . Vui lòng tải         

 03. P83 - P111 - Nghe LongMan. Vui lòng tải

 

 01. Starter Unit 1 - 7. Vui lòng tải                                 

 02. Starter Unit 8 - 13 . Vui lòng tải 

 

 

 01. Developing Skill Lv 2. Vui lòng tải                       

 

 

 01. Barron's Leader Test 1 & 2 .Vui lòng tải             

 02. Barron's Leader Test 3 & 4 . Vui lòng tải 

03. Barron's Leader Test 5 & 6. Vui lòng tải

 

 

  01. Target Toeic CD 1 - 6. Vui lòng tải                      

 

 
 
LUYỆN TỪ VỰNG - WORD BY WORD
 
 

 01. Word by Word Page 1- 57. Vui Lòng Tải    

 02. Word by Word Page 58- 133. Vui Lòng Tải 

 03. Word by Word Page 134- 182. Vui Lòng Tải 

 04. Word by Word Health, Job,Sport. Vui Lòng Tải             

 

 

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ B
 

 01. Luyện Nghe Chứng Chỉ B. Vui Lòng Tải           

 

 

 

Hướng Dẫn DownLoad

Bước 1:

Bước 2:

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • 0122.6699689 / 096.1038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com
  • 098.9364903 - Mrs. Nhì

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE