Nguyen Tho

Thư viện download

 

 TOEIC Vol 1:     (Link Driver)                                 

                   

             LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

 TOEIC Vol 3:     (Link Driver)                                 

                    1. Short Talk 1 - 100 (200)

                    2.  Nghe Conversation 1 - 100 (200)

                    3.  Questions and responses 1 - 210 (600)

             LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

 TOEIC Vol 3: 1-100 Picture    (Video)                     

                    Link Youtube

             LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

  01. File cài đặt sách ISS 1A - 5B                     

     Digital Classroom & Activities

 

  02. File Sách - Bản Đầy Đủ ISS 1A - 5B               

     

 

  03. Full Ollie               

     

 

  01. File nghe Bài 1 - 40. Vui lòng tải                     

  

 

 01. Tiếng Hàn Tổng Hợp                                           

Sơ Cấp 1 - 3. Vui lòng tải                      

  

 

  TOEIC NEW version 2019. Vui lòng tải              

 

 01. TOEIC NGHE LONGMAN 1. Vui lòng tải              

 

 

 01. Developing Skill. Vui lòng tải                                    

 

 

 01. Nghe Barron 1. Vui lòng tải                                       

 

 

 01. Nghe Economy .Vui lòng tải                                       

 

 

  01. TOEIC TARGET. Vui lòng tải                                   

 

 
 
 

  01.  Real Long man. Vui lòng tải                                         

 

 
 
 

   01.  ielts speaking topics - File Nghe.                         

         Vui lòng tải                                         

 

 
 

  01.  Nghe Jim. Vui lòng tải                                                  

 

 
 

 01. Word by Word Page 1- 57. Vui Lòng Tải    

 02. Word by Word Page 58- 133. Vui Lòng Tải 

 03. Word by Word Page 134- 182. Vui Lòng Tải 

 04. Word by Word Health, Job,Sport. Vui Lòng Tải 

 
 

  Luyện Nghe Chứng Chỉ B. Vui Lòng Tải           

 

 

 

    IELTS Cambridge No.5 - No.13                              

         Vui lòng tải      

 

        VOCABULARY IELTS                                            

         Vui lòng tải      

 

       Complte IELTS 4.5                                                  

         Vui lòng tải      

 

 

      Complte IELTS 6.5                                                  

         Vui lòng tải    

 

   

       Complte IELTS 7.5                                              

         Vui lòng tải    

 

   

       Be My Guest                                                          

         Vui lòng tải    

 

        SUPERMIND BOOK'S                                                 

 

 

Hướng Dẫn DownLoad: Bạn chỉ cần bấm nút DOWNLOAD bên dưới thôi nhé <3

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE