Nguyen Tho

Hình ảnh

 

WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp

Trung Tâm Ngoại Ngữ Gia Bảo

Địa chỉ: 65 Đoàn Trần Nghiệp - Nha Trang

 WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp  

Ngoại Ngữ Gia Bảo hiện có 9 phòng học rộng rãi...

 WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp  

Với Cơ sở vật chất mới và hiện đại

WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp

WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp

Phòng học thiết kế rộng rãi & thóang mát

 WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp

Giáo trình phong phú 

Dạy và Học theo đúng nhu cầu học viên

WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp

Ôn luyện thi từ TOEIC, IELTS, CEF - A1 B1 ( chuẩn Châu Âu )... tới luyện thi chứng chỉ A B C 

Sở Giáo Dục Hiệu Quả 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE