Từ vựng chủ đề: Đồ dùng trong phòng tắm

29 /102016

Từ vựng chủ đề: Đồ dùng trong phòng tắm

aftershave /’ɑ:ftəz ʃeiv/ nước bôi sau khi cạo râu

comb /koum/ lược thẳng

conditioner /kən’diʃnə/ dầu xả

dental floss /’dentl floss/ chỉ nha khoa

deodorant /di:’oudərənt/ chất khử mùi

hairbrush /’heəbrʌʃ/ lược chùm

mouthwash /mauθ wɔʃ/ nước xúc miệng

nail file /neil fail/ cái giũa móng tay

nail scissors /neil ‘sizəz/ kéo cắt móng tay

panty liner/‘pænti ‘lainə/ băng vệ sinh hàng ngày

perfume /’pə:fju:m/ nước hoa

razor /’reizə/ dao cạo râu

razorblade /‘reizəbleid/ lưỡi dao cạo

sanitary towels /’sænitəri ‘tauəl/ băng vệ sinh

shaving brush /’ʃeiviɳ brʌʃ/ chổi cạo râu

shaving cream /’ʃeiviɳ kri:m/ kem cạo râu

shaving foam /’ʃeiviɳ foum/ bọt cạo râu

shaving gel /’ʃeiviɳdʤel/ gel cạo râu

shampoo /ʃæm’pu:/ dầu gội đầu

shower gel /’ʃouə ʤel/ sữa tắm

soap /soup/ xà phòng thơm

toothbrush /’tu:θt/ bàn chải

toothpaste /tu:θ peist/ kem đánh răng

tweezers /’twi:zəz/ nhíp

Ví dụ

If you’re looking to get healthier, grab one of these best aluminum freedeodorants to ensure you stay stink-free all day long.

Nếu bạn thường lưu ý tới những thứ tốt cho sức khỏe hơn, hãy lấy một trong những sản phẩm khử mùi không chứa nhôm để đảm bảo bạn luôn thơm tho suốt cả ngày.

To get perfect hair, you need the perfect hair brush!

Để có được một mái tóc hoàn hảo, bạn cần tới lược chùm chải tóc hoàn hảo!

The acrylic nail scissor has a serrated cutting edge that grips while you cut your nails, meaning it will not slip with cutting.

Kéo cắt móng tay acrylic có lưỡi cắt răng cưa sẽ giữ lại khi bạn cắt móng tay của mình, nghĩa là nó sẽ không bị trượt trong khi cắt.

Quality shaving creams soften and lift up whiskers, while providing a lubricated path for razors to follow.

Các loại kem cạo râu chất lượng mềm mại và làm dựng râu lên, đồng thời tạo sự trơn trượt để dao cạo lướt đi.

The bristle toothbrush, similar to the type used today, was not invented until 1498 in China.

Bàn chải đánh răng có lông cứng, tương tự như loại được dùng ngày nay, đã được phát minh ra tại Trung Quốc vào năm 1498.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE