Sự khác nhau giữa Tiếng Anh của Người Anh & Tiếng Anh Của Người Mỹ

29 /102016

Sự khác nhau giữa Tiếng Anh của Người Anh & Tiếng Anh Của Người Mỹ

Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Anh Của Người Anh và Tiếng Anh Của Người  Mỹ

Nhận biết sự khác biệt giữa tiếng Anh Của Người Anh và tiếng Anh Của Người Mỹ là quan trọng nhưng sự khác biệt đó sẽ không phải là một vấn đề lớn nếu bạn tới Anh làm việc. 

Trước hết là một vài điểm khác biệt chính về GRAMMAR – Ngữ pháp – giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Sau đây là hai khác biệt chính.

Trước hết là khi người Mỹ dùng từ ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’ trong câu, họ thường dùng thì quá khứ đơn giản- the simple past tense, trong khi tại Anh thì chúng tôi thường dùng thì hiện tại hoàn thành – the present perfect.

Vì vậy, một người Mỹ sẽ có thể nói :

“I already had lunch.”

“She didn’t arrive yet.”

Còn một người Anh thì sẽ nói là:

“I’ve already had lunch.” – đó là câu nói ngắn của “I have already had lunch.”

Hay…: “She hasn’t arrived yet.”

Đồng thời tại Anh, chúng tôi thường dùng ‘have got’ hay ‘has got’ khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng ‘have’ hay ‘has’.

Vì vậy, ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói:

“I have a new car.”

Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là:

“I’ve got a new car.”

Về nghĩa thì hai câu đều giống nhau, có khác nhau một chút về ngữ pháp thôi.

Đó là hai khác biệt chính cùng một vài khác biệt nhỏ khách nhưng thực sự mà nói thì những khác biệt này hầu như không làm cho người Anh và người Mỹ không hiểu nhau.

Mặt khách thì những khác biệt về mặt VOCABULARY – Từ vựng – giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ lớn hơn về mặt ngữ pháp, nhưng chúng cũng hầu như ít khi gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Nhiều từ khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ là những từ không trịnh trọng hay là những từ lóng. …

Chẳng hạn, tôi cho rằng nhiều người Mỹ có thể không quen với một từ lóng của Anh ‘naff’, có nghĩa là ‘un-cool’ – tạm dịch không thời thượng – hay ‘poor-quality’ – chất lượng kém.

Mặt khác, một người Anh có thể bị nhầm lẫn khi nghe câu này:

“The café is kitty-corner to the pharmacy.”

Nó có nghĩa là quán cà phê nằm chéo góc bên kia đường với hiệu thuốc vì tiếng Anh Anh không có từ ‘kitty-corner’.

Một ví dụ khác là về cách nói giờ…

Nếu muốn nói 2:45 – 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói:

“Quarter to three”, hay 3:15 – 3h15 có thể nói “Quarter past three”.

Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:

“Quarter of three” để chỉ 2:45, hay “Quarter after three” để chỉ 3:15.

Đây là một khác biệt nhỏ và nó sẽ không gây hiểu lầm và người ta có thể dễ dàng quen với cách nói khác nhau này

.

Cũng có những khác biệt về SPELLING.

Một ví dụ là cách viết động từ ‘to practise’- luyện, tập luyện:

Trong tiếng Anh Anh, từ này được viết với chữ ‘S’, P-R-A-C-T-I-S-E.

Còn trong tiếng Anh Mỹ, nó được viết với chữ ‘C’, P-R-A-C-T-I-C-E.

Còn nhiều ví dụ khác về cách viết hơi khác nhau, nhưng 99% là người Mỹ và người Anh có thể hiểu nhau. Tại Anh chiếu rất nhiều phim và chương trình truyền hình của Mỹ, và người Anh nghe những bài hát của các ca sĩ Mỹ nữa nên tiếng Anh Mỹ nói chung là khá quen thuộc với người Anh.

 

Nhưng có lẽ điều này lại không phải như vậy với người Mỹ tới Anh vì tôi cho rằng người Mỹ ít xem phim hay chương trình truyền hình của Anh.

 

Tôi cũng cần phải nói thêm rằng tiếng Anh ở các địa phương có thể cũng là một điều bạn cần phải nghĩ tới. Không phải tất cả mọi người Anh đều nói giống James Bond.

 

Có một số ngữ điệu các vùng khác nhau tại Anh mà bạn ít khi nghe thấy trên phim hay truyền hình và có thể là hơi khó thích nghi hơn.

 

Nguồn: ST

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE