Quote - Danh ngôn

29 /102016

Quote - Danh ngôn

Học tập (Study):
 

 • "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." - Gandhi ("Hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy học như sẽ sống suốt đời")
 • "Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools." - Johann Kaspar Lavater ("Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.")
 • "Reading without reflecting is like eating without digesting" - Edmund Burk ("Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa")
 • "Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration" - Thomas Edison("Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi")


Cơ hội (Opportunity): 

 • "There are more men who have missed opportunities than there are who have lacked opportunities" - La Beaumelle ("Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội, chứ không có những người không có cơ hội")
 • "Where there is a will, there is a way" - Pauline Kael ("Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" )


Thành công (Success):

 • "On the way to success, there is no trace of lazy men" - Unknown author ("Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng")
 • "All men who have achieved great things have been great dreamers" - O.S. Marden ("Tất cả những người đã đạt được những điều vĩ đại đều là những người có ước mơ lớn")


Tình yêu (Love):

 • "Brief is life but love is long" - Alfred Lord Tennyson ("Cuộc đời ngắn ngủi nhưng tình yêu thì dài")
 • "I much prefer being unhappy while loving you to never having seen you" - Guilleragues ("Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em.")
 • "Only do what your heart tells you" - Princess Diana ("Chỉ làm những gì con tim mách bảo")
 • "The first symptom of true love in a young man is timidity, in a girl it is boldness." - Victor Hugo ("Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thành ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.")
 • "We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly" - Sam Keen, from To Love and Be Loved ("Chúng ta sinh ra không phải để yêu một con người hoàn hảo, nhưng là để học cách yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.")
 • "Love can turn the cottage into a golden palace." - German proverb ("Tình yêu có thể biến mái nhà tranh thành lâu đài vàng"


Xem thêm The Famous Quotes 

Kiến thức (Knowledge): 

 • "Knowledge is a treasure, but practice is the key to it." - Thomas Fuller ("Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành là chìa khóa để mở nó")


Thời gian (Time): 

 • "Every hour of lost time is a chance of future misfortune" - Bonaparte Napoleon ("Mỗi một giờ mất đi là một dịp cho sự rủi ro ở tương lai")


Mục đích (Purpose):

 • "Living without an aim is like sailing without a compass" - J. Ruskin ("Sống mà không có mục đích giống như đi thuyền mà không có la bàn")


Kinh doanh (Business):

 • "The golden rule for every business man is this: Put yourself in your customer’s place." - O.S. Marden ("Quy tắc vàng đối với mỗi doanh nhân chính là đặt mình vào vị trí khách hàng.")


Khác (Other stuff):

 • "Breakfast like a king, lunch like a queen, dinner like a pauper." - Unknown author ("Ăn sáng như vua, ăn trưa như hoàng hậu, ăn tối như kẻ ăn mày")
 • "Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are" - Russian proverb ("Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào")

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

 • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
 • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
 • Hotline: 0961038808
 • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE