Một số lỗi thông thường về cách dùng từ và diễn đạt trong tiếng Anh

29 /102016

Một số lỗi thông thường về cách dùng từ và diễn đạt trong tiếng Anh

Người Việt học tiếng Anh thường có xu hướng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trong khi giao tiếp, tuy nhiên, sự khác biệt ngôn ngữ dẫn đến một số lỗi sai trong diễn đạt cũng như các dùng từ trong tiếng Anh.

Chúng ta cùng xem một số lỗi thông thường trong cách dùng từ và diễn đạt mà những người học tiếng Anh chúng ta nên tránh nhé!

Viết tắt:

I: Incorrect (sai)

C: Correct (đúng)

1. Hãy tới đây!

I: Come to here.

C: Come here.

2. Bây giờ là 4 giờ 20’

I: It’s four twenty o’clock.

C:  It’s four twenty.

3. Ai đã nấu món bò bít tết này vậy?

I: Who cooked this beef steak?

C: Who make this beef steak?

4. Áo khoác của bạn bị rách rồi.

I: Your coat is broken.

C: Your coat is torn.

5. Mình cảm thấy không thoải mái lắm.

I: I am uncomfortable.

C: I don’t feel well.

6. Marie không mắc lỗi mà.

I: Marie didn’t make a fault anyway.

C: Marie didn’t make a mistake anyway.

7. Tớ mượn điện thoại của bạn có được không?

I: May I borrow your phone?

C: May I use your phone?

8. Bên ngoài trời vẫn sáng.

I: It was still bright outside.

C: It was still light outside.

9. Anh ta ổn hơn rồi.

I: He becomes better.

C: He got better.

10. Đợi ở đây nhé. Mình sẽ quay lại trong giây lát.

I: Wait here, I’ll come back in a minute.

C: Wait here, I’ll be back in a minute.

11. Muộn quá rồi nên không có taxi.

I: It was so late there was no taxi.

C: It was so late that there was no taxi available.

12. – Mình mở cửa có được không?

– Ừ, chắc chắn rồi.

Would you mind if I open the door?

I: Yes, certainly

C: Of course not. / Not at all.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE