'Do' hay 'make'?

29 /102016

'Do' hay 'make'?

'Do' hay 'make'?

Nên chọn "do a presentation" hay "make a presentation"? Tại sao "make dinner" nhưng lại là "do the laundry"?

 

Động từ "do" được sử dụng trong các trường hợp dưới đây.

Nói về công việc, nhiệm vụ

Do homework

Do the housework

Liên quan đến một hoạt động chung chung, không nói cụ thể

Do something

Do nothing

Thay thế một động từ hiển nhiên (trong văn nói thân thiện)

Do I need to do my hair? (do=brush or comb)

I'll do the kitchen if you do the lawns (do=clean, do=mow)

 

 

Động từ "make" được dùng trong những trường hợp dưới đây.

Chỉ nguồn gốc ban đầu của một sản phẩm, loại nguyên liệu

The ring was made of gold.

The watches were made in Switzerland.

Nói về phản ứng, hành động

Onions make your eyes water.

You make me happy.

Đưa ra kế hoạch, quyết định

Make an arrangement

Make a choice

Phát biểu, tạo ra những âm thanh nhất định

Make a speech

Make noise

Làm đồ ăn, đồ uống hay bữa ăn

Make a cake

Make dinner

 

Ví dụ:

- You have to make a cake for Jack.

- Yes, I’ll do it later.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE