Cụm từ giao tiếp tiếng Anh thú vị (Phần IV)

29 /102016

Cụm từ giao tiếp tiếng Anh thú vị (Phần IV)

Trong giao tiếp hàng ngày, người bản ngữ thường sử dụng những cụm từ lóng hay thành ngữ thú vị và phong phú để biểu đạt cách nói tự nhiên và gần gũi. Bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cách diễn đạt thông dụng theo phong cách của người Mỹ.

1.(to) take something by storm

Ý nghĩa: nổi tiếng, nổi danh một cách nhanh chóng

Ví dụ:

The singing star took the audience in each town by storm.

Ngôi sao ca nhạc đó đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng đối với thính giả

2.  (to) work like a dog

Ý nghĩa: làm việc cực nhọc

Ví dụ:

He worked like a dog all day to finish his tasks.

Anh ta làm việc cực nhọc cả ngày để hoàn thành tất cả nhiệm vụ của anh ta

3. needless to say

Ý nghĩa: không cần phải nói

Needless to say that he failed the exam. I know he is a lazy guy.

4. (not to) have a clue

Ý nghĩa: không biết gì về cái gì đó

Ví dụ:

don’t have a clue about where to start looking for Jim. Why do you think I have a clue about Tom’s disappearance?

Tôi không biết gì về chuyện bắt đầu tìm Jim ở đâu. Tại sao bạn nghĩ tôi biết về sự biến mất của Jim?

5. under one’s breath

Ý nghĩa: thì thầm, nói thầm, lẩm nhẩm

Ví dụ:

He told me the story under his breath very interesting.

Anh ta thì thầm kể cho tôi một câu chuyện rất thú vị

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE