Nguyen Tho

Những câu động viên khiến bạn suy nghĩ “tích cực” hơn?

29 /102016

Những câu động viên khiến bạn suy nghĩ “tích cực” hơn?

“Q: Những câu động viên khiến bạn suy nghĩ “tích cực” hơn? 1. [+2211] Vịt hóa thiên nga không phải vì nó cố gắng thế nào, mà vì bố mẹ nó vốn chính là thiên nga. 2....

Xem thêm >
  • 1
  • 2

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • 0122.6699689 / 096.1038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com
  • 098.9364903 - Mrs. Nhì

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE