Các mẫu câu tình huống khẩn cấp

29 /102016

Các mẫu câu tình huống khẩn cấp

Dưới đây là một số câu nói và câu cảm thán tiếng Anh được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp hoặc các tình huống khó khăn khác. Hi vọng bạn không phải sử dụng chúng!

Chú ý là trong tình huống vô cùng khẩn cấp, bạn có thể liên hệ các dịch vụ khẩn cấp bằng cách gọi 999 ở Anh, 911 ở Mỹ và Canada.

help!    cứu tôi với!
be careful!    cẩn thận!
look out! hoặc watch out!    cẩn thận!
please help me    hãy giúp tôi với

CẤP CỨU Y TẾ

call an ambulance!      gọi xe cấp cứu đi!
I need a doctor     tôi cần bác sĩ
there’s been an accident    đã có tai nạn xảy ra
please hurry!    nhanh lên!
I’ve cut myself    tôi vừa bị đứt tay (tự mình làm đứt)
I’ve burnt myself    tôi vừa bị bỏng (tự mình làm bỏng)
are you OK?    bạn có ổn không?
is everyone OK?    mọi người có ổn không?

TỘI PHẠM

stop, thief!    dừng lại, tên trộm kia!
call the police!    hãy gọi công an!
my wallet’s been stolen    tôi vừa bị mất ví (ví nam)
I’d like to report a theft    tôi muốn báo cáo mất trộm
my car’s been broken into    ô tô của tôi vừa bị đột nhập
I’ve been mugged    tôi vừa bị cướp
I’ve been attacked    tôi vừa bị tấn công

HỎA HOẠN

fire!    cháy!
call the fire brigade!    hãy gọi cứu hỏa!
can you smell burning?    anh/chị có ngửi thấy mùi khét không?
there’s a fire    có cháy
the building’s on fire    tòa nhà đang bốc cháy

CÁC TÌNH HUỐNG KHÓ KHĂN KHÁC

I’m lost    tôi bị lạc
I can’t find my …    tôi không tìm thấy … của tôi
I’ve lost my …    tôi vừa đánh mất … của tôi
I’ve locked myself out of my …    tôi vừa tự khóa mình ở ngoài (ô tô/phòng)
please leave me alone    hãy để tôi yên

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE