Nguyen Tho

ABC

Luyện thi chứng chỉ A B C - Sở Giáo Dục Và Đào Tạo 
Hiệu quả Tại Ngoại Ngữ Gia Bảo :

- Trực tiếp ôn luyện thi Mrs.Phan Thị Nhì - Phụ Trách Trung Tâm. Với nhiều năm trong lĩnh vực ôn luyện thi Toeic, chứng chỉ abc...cô sẽ dẫn dắt bạn có 1 kỳ thi thật thành công .

- Địa điểm thi chứng chỉ A, B & C tại Sở Giáo dục Nha Trang.

- Tại Cơ sở Ngoại ngữ thường xuyên luyện thi chứng chỉ A, B, và C theo lịch trình Sở Giáo dục Khánh Hòa tổ chức 4 tháng 1 lần.

- Luyện 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói: trong vòng 1.5 - 2.5 tháng 

- Học viên nộp 2 tấm thẻ 3x4 và 2 giấy phôto CMND có công chứng

Tháng 10/2016 Sở Giáo dục tổ chức thi cấp chứng chỉ A, B và C Tiếng Anh.

WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp Đối Tượng Đăng Ký Dự Thi Chứng Chỉ WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp

- Học viên đang theo học tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, đảm bảo học đủ chương trình, thời gian quy định. Học viên học ở trung tâm, cơ sở nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra tại trung tâm, cơ sở đó. Giám đốc trung tâm, cơ sở ngoại ngữ lập danh sách học viên đăng ký dự kiểm tra (theo mẫu đính kèm).

- Thí sinh tự do (người tự học) nhận phiếu đăng ký dự kiểm tra và nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với thí sinh dự kiểm tra cấp độ C: Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định việc tổ chức kiểm tra đối với cấp độ này.

- Đối với thí sinh đăng ký điểm bảo lưu: Các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ rà soát kỹ số lượng học viên có đăng ký điểm bảo lưu ở đơn vị mình để hướng dẫn thí sinh ghi chính xác, đầy đủ các thông tin về điểm bảo lưu trên phiếu đăng ký dự kiểm tra; đồng thời phải nhập đầy đủ thông tin về điểm bảo lưu của thí sinh trong danh sách thí sinh dự kiểm tra mà các đơn vị gửi về Sở

 

 

Các Khóa học ôn luyện thi hiệu quả tại Gia Bảo Language Center: 

             

THÔNG TIN CHO BẠN

Các phân môn, thời lượng, thang điểm cho từng cấp độ 

WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp

WE TEACH...YOU NEED.Ngoại Ngữ Gia Bảo (CEL ENGLISH)-65 Đoàn Trần Nghiệp


 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE