30 từ đi với giới từ WITH

29 /102016

30 từ đi với giới từ WITH

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OFFOR, TO, INON và FROM, ở bài này hãy cùng xem 30 từ thông dụng đi với giới từ WITH và một số ví dụ trong câu các bạn nhé!

 1. Agree with sb: đồng ý với ai
 2. Angry with sb (v): giận dỗi ai
 3. Acquainted with (adj): quen với
 4. Associated with (adj): liên kết với
 5. Annoyed with (adj): bực mình với
 6. Blessed with (adj): được ban cho
 7. Bored with (adj): chán nản với
 8. Begin with (v): bắt đầu bằng
 9. Busy with st (adj):bận với cái gì
 10. Careless with (adj): bất cẩn với
 11. Combine with (v): kết hợp với
 12. Come down with something (v): mắc bệnh gì
 13. Consistent with st (adj): phù hợp với cái gì
 14. Content with st (adj): hài lòng với cái gì
 15. Coordinated with (adj): phối hợp với
 16. Cluttered with (adj): bừa bãi với
 17. Crowded with (adj): đầy, đông đúc
 18. Deal with (v): giải quyết (vấn đề), giao thiệp (với ai)
 19. Disappointed with (adj): thất vọng với
 20. Disgusted with (adj): ghê tởm cái gì
 21. Familiar (to/with) st (adj): quen với cái gì
 22. Fill with (v): làm đầy, lắp đầy
 23. Impressed with/by (adj): có ấn tượng /xúc động với
 24. Keep pace with (v): sánh kịp, đuổi kịp
 25. Part with (v): chia tay ai (để từ biệt)
 26. Patient with st (adj): kiên trì với cái gì
 27. Popular with (adj): phổ biến quen thuộc
 28. Shake with (v): run lên vì (sợ)
 29. Share st with sb in st (v):chia sẻ cái gì với ai
 30. Sympathize with (v): thông cảm với (ai)

 

Ví dụ

 

Please don’t be angry with me. It wasn’t my fault.

Xin đừng giận tôi. Đó không phải là lỗi của tôi.

 

I simply do not agree with you!

Tôi chỉ đơn giản là không đồng ý với bạn!

 

Let’s have dinner begin with a delicious mixed salad.

Hãy ăn tối bắt đầu với một món salad trộn hấp dẫn.

 

The testimony was consistent with the known facts.

Lời khai khớp với các sự việc đã được biết.

 

In the spring this place is crowded with skiers.

Vào mùa xuân nơi này có đông người trượt tuyết.

 

Tom runs very fast and I couldn’t keep pace with him.

Tom chạy rất nhanh và tôi không thể đuổi kịp anh ta.

 

I was impressed with how well organized the whole event was.

Tôi rất ấn tượng với việc toàn bộ sự kiện đã được tổ chức tốt như thế nào.

 

She did not want to part with her friend.

Cô ấy không muốn chia tay với người bạn của mình.

 

sympathize with you about what you are going through.

Tôi thông cảm với bạn về những gì bạn đang trải qua.

 

Are you acquainted with your classmates?

Bạn đã quen với bạn bè cùng lớp chưa?

 

You are blessed with many talents

Bạn được trời phú rất nhiều tài năng.

 

They seem to be bored with school.

Họ có vẻ chán trường học.

 

Don’t be careless with your ATM card

Đừng bất cẩn với thẻ ATM của bạn.

 

The floor was cluttered with dirty clothes

Sàn nhà bừa bãi với quần áo bẩn.

 

I am disgusted with this dirty place.

Tôi thấy ghê tởm nơi bẩn thỉu này.

 

My nephew came down with the flu.

Cháu trai tôi bị cảm cúm.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

 • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
 • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
 • Hotline: 0961038808
 • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE