10 cách diễn đạt khó dịch sang tiếng Anh

29 /102016

10 cách diễn đạt khó dịch sang tiếng Anh

Trong tiếng Việt có những cách nói và diễn đạt rất phổ thông, tuy nhiên để lựa chọn cấu trúc tiếng Anh phù hợp nhằm truyền tải uyển chuyển đôi khi không đơn giản. Dưới đây là một số trường hợp các bạn cùng nằm lòng nhé!

1. TRỪ PHI: unless, but that
– Tôi sẽ nhận công việc trừ phi trả lương quá thấp
I’ll take the job unless the pay is too low

2. LẠI CÒN … NỮA: yet more
– Lại có một đứa bé nữa ra đời mà không có cha
Yet one more newly born-child without having father

3. SỞ DĨ: if, that is way
– Sở dĩ chúng ta phải đấu tranh là vì quân xâm lược
If we had to put up a fight, it was because aggressors
– Sở dĩ cô ấy mệt là vì làm việc quá vất vả
If she was tired, it was because she worked too hard

4. THẬM CHÍ KHÔNG: without so much as
– Hắn đã bỏ đi thậm chí không một lời chào tạm biệt
Off he went without so much as “goodbye”

5. KHÔNG CẦN NÓI THÊM NỮA: so much for sth/sb
– Không cần nói thêm về kì thi đại học vừa qua nữa, chúng ta hãy cố gắng đợi kì thi năm sau
So much for last university entrance exams, we can wait for the next year exams

6. HỌA HOẰN: once in a while
– Họa hoằn lắm chúng tôi mới đi ăn nhà hàng
Once in a while we go to a restaurant

7. MỚI: just
– Mới ăn cơm xong đừng làm việc gì nặng
Not to do any heavy work just after having a meal

8. VỪA MUỐN … VỪA MUỐN: just as soon do sth as do sth
– Tôi vừa muốn ở nhà vừa muốn đi xem phim
I’d just as soon stay at home as go to the cinema

9. VỪA MỚI … THÌ: no sooner… than (đảo ngữ)
– Anh ta vừa mới đến thì lại bị sai đi ngay
No sooner had he arrived than he was asked to leave again

10. KHÔNG HẲN LÀ: not so much sth as
– Cô ta không hẳn là người nghèo mà chính là do phung phí tiền bạc
She is not so much poor as careless with money

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE