Nguyen Tho

Tiếng Anh Trẻ Em

22 /122016

Tiếng Anh Trẻ Em

Chúng tôi hiểu & nắm được được tâm lý của từng lứa tuổi phát triển và đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng sự tự tin và tiềm năng của trẻ để từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp,...

Xem thêm >
Tiếng Anh Dành Cho Thiếu Niên 12 - 18 Tuổi

21 /122016

Tiếng Anh Dành Cho Thiếu Niên 12 - 18 Tuổi

Đối tượng: Khóa học được thiết kế dành cho học viên từ 12 đến 18 tuổi. Với các em thiếu niên trong độ tuổi này, việc học và sử dụng tiếng Anh ngày nay đã trở thành mộ yếu tố rất quan trọng cho...

Xem thêm >
Tiếng Anh Thiếu Nhi Cho Trẻ 7 - 11 Tuổi

21 /122016

Tiếng Anh Thiếu Nhi Cho Trẻ 7 - 11 Tuổi

Khóa học được thiết kế cho các em từ lớp 2 đến lớp 5. Với các em thiếu nhi độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi thì việc học tiếng Anh cũng là một trong những môn học quan trọng...

Xem thêm >
  • 1
  • 2

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO

  • CS1: 65 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
  • CS2: 15 Tản đà , Phường Phước Long, Nha Trang
  • Hotline: 0961038808
  • Ngoaingugiabao@gmail.com

YOUR LANGUAGE - YOUR FUTURE